Conversion rate
Miroslav Varga
Miroslav Varga, 18/06/2014, 3.2 minuta, 64 pregleda

Conversion rate i broj konverzija su najvažniji


Uspješnost neke AdWords kampanje ne treba mjeriti prema cijeni klika, CTR-u, impression share-u ili nizu drugih dostupnih podataka. Najvažniji podatak koji koristim je conversion rate i ukupan broj konverzija. To su u stvari rezultati od kojih moj klijent – oglašivač živi i ako je njegova blagajna puna, ni moja nije prazna.

Nedavno je kolega Jason Tabeling objavio članak u kojem je opisao među-odnos pozicije oglasa i stupnja konverzije s te pozicije. Sažeo sam najbitnije u ovaj graf:

Odnos conversion rate i pozicije oglasa 
Odnos conversion rate i pozicije oglasa

Vidljivo je da je najveći stupanj konverzije (isti) oglas imao kada je bio prikazan na prvoj poziciji (15%), a sa svakom nižom pozicijom, conversion rate opada da bi za poziciju 4 to bilo ‘samo’ oko 2%.

Kako je u Internet marketingu ključ uspjeha kampanje temeljen na mjerenjima i u traženju optimuma, ‘propustio’ sam te podatke kroz naše matematičke alate. Koristio sam Metodu najmanjih kvadrata (MNK) da nađem koja je to krivulja koja prolazi kroz izmjerene točke s najmanje odstupanja. Ako se aproksimira linearno, pravac se poklapa s podacima 0,942:

Linearna korelacija conversion rate prema poziciji
Linearna korelacija conversion rate prema poziciji

Najbolju korelaciju s podacima koje je objavio kolega Jason Tabeling ima krivulja:

Najbolje podudaranje conversion rate i pozicije
Najbolje podudaranje conversion rate i pozicije

Formula te krivulje je objavljena uz graf (poklapanje od 0,947). Zanimljivo mi je bilo to usporediti s našom krivuljom koju koristimo za procjenu optimalnog položaja oglasa koja glasi:


Y = 2 * PI * e * X ^ -(e/2)      (dva-pi-e puta x na minus e-pol smiley

‘PI‘ i ‘e‘ su matematičke konstante. Naša krivulja se dosta dobro slaže s podacima. Ako se to sučeli izgleda ovako (crveno označeno su naši podaci):


Usporedba odnosa conversion rate prema poziciji oglasa rema Escape formuli
Usporedba odnosa conversion rate prema poziciji oglasa rema Escape formuli

Dobra AdWords kampanja


S tom formulom izračunavamo optimalno ulaganje koje predlažemo klijentu. Važno je pri tome naglasiti da nije prva pozicija ta koja je najbolja! Ona ima najbolji conversion rate, ali može biti toliko skupa da će biti jako malo klikova.

Stoga je možda bolja neka niža pozicija pojavljivanja koja generira nešto slabiji conversion rate, ali je toliko jeftinija da ima višestruko više klikova, a time i veći broj konverzija za isto ulaganje – Cilj onog koji vodi kampanju je nalaženje točke optimalnog ulaganja u kojem je broj i stupanj konverzije taj koji se maksimizira.

Kakvo je stanje kod Vas? Koja je Vaša optimalna formula za poziciju oglasa?

Da li vam je ovaj članak bio koristan?

Tagovi:

Iza svakog ekrana je čovjek.