Customer Match – AdWords targetiranje putem e-mail liste
Nikolina Nikolčić
Nikolina Nikolčić, 22/01/2016, 6.2 minuta, 386 pregleda

U ovom blog postu ćemo prikazati bitne natuknice vezane uz početno postavljanje e-mail lista u AdWords Remarketing, biti će prikazan i primjer početnih rezultata kreiranih kampanji, te mogućnosti koje pruža takvo targetiranje.

Customer Match omogućava postavljanje popisa e-mail adresa u Remarketing liste.

Primjeri prikupljanja e-mail adresa su:

  • Prikupljene e-mail adrese pri kupovini proizvoda na web stranici
  • Prikupljene e-mail adrese pri registraciji na web stranici, aplikacijama ili newslettera
  • Prikupljene e-mail adrese pri registraciji za loyalty program, ili na web stranici ili u fizičkim prodavaonicama.

Preporuka je na isti ili sličan način diferencirati liste prema načinu prikupljanja, ovisno o broj pojedinačno registriranih e-mailova, kako bi se e-mail liste mogle odvojeno targetirati, ukoliko bude potrebno.

Kako je sam postupak postavljanja Customer e-mail liste vrlo detaljno opisan na Google Supportu, zadržati ćemo se na stvarnim primjerima i bitnim činjenicama.

Sve e-mail liste potrebno je spremiti u csv format. Bitno je provjeriti sve e-mail adrese, da nemaju razmak prije ili poslije e-mail adrese, te da nisu nepravilno napisana velika slova, što je često slučaj pri prijavljivanju putem mobilnih uređaja. Google raspoznaje razliku između velikih i malih slova i praznina. Na taj način si povećavate mogućnost prihvaćenih e-mail adresa. S obzirom da smo pregledali sve naše e-mail adrese (razmake, velika i mala slova, te tipfelere), na slici se može vidjeti kako je 100% od postavljenih e-mail adresa bilo u ispravnom formatu.

100% prihvaćenih e-mail adresa u Remarketing listu

Google iz liste koristi e-mailove s kojima se korisnici prijavljuju u svoj Google račun. To ne znači da su to e-mailovi isključivo sa gmail domenom, međutim, prema našem iskustvu, gmail adrese ipak čine oko 90% prihvaćenih e-mailova za listu.

U našem primjeru, postavili smo 24.000 e-mail adresa, od čega je prihvaćeno (pronađeno podudaranje) za 16.000 e-mail adresa. To čini 66% od svih dostupnih e-mailova.

Iako je potrebno 1.000 odobrenih e-mailova za kreiranje kampanje, preporučamo listu sa najmanje 10.000 odobrenih e-mailova, s obzirom da se oglasi prikazuju korisnicima samo onda kada su prijavljeni u Google račun na uređaju na kojem pristupaju Google pretraživanju, Gmail-u ili Youtube-u. U suprotnom, mogli biste ostvarivati vrlo mali broj pretraga i prikazivanja oglasa.

Naravno, ne smije se zaboraviti isključiti Customer liste u svim redovnim kampanjama koje se sadrže isto ciljanje (ključne riječi, Gmail, Youtube) kako bi spriječili dvostruko targetiranje.

Rezultati Customer Match kampanji


Rezultati kampanje se odnose na testno razdoblje prikazivanja od 8 dana, sa 20.300 odobrenih e-mailova korisnika. Kreirano je 7 search kampanja i GSP kampanja. Kampanje su kreirane sa istim postavkama i ciljanjima kao i „redovne“ kampanje.

Rezultati svih kampanji prema uređaju

Kampanje su ostvarile 459 klikova uz prosječni CTR od 17,61%, što je za 40,51% bolji rezultat CTR-a u odnosu na redovne kampanje.

Također, bitno je primijetiti kako 50,88% pretraga i 68,63% klikova dolazi sa mobilnih uređaja, u odnosu na redovne kampanje u kojima je postotak pretraga na mobilnim uređajima 36,67% i klikova 46,33%.

S obzirom da su korisnici najčešće ostaju prijavljeni u Google račun na svojim mobilnim uređajima, za razliku od računala, ovi rezultati ne iznenađuju. Zbog toga je važno imati dobro optimiziranu mobilnu web stranicu, i naravno dovoljan broj prihvaćenih e-mail adresa.

Google Analytics rezultati za Customer Match kampanje

Prema podacima o ponašanju korisnika iz Analytics računa, vidi se kako je stopa napuštanja vrlo niskih 28,91%, sa 8,10 prosječno pregledanih stranica. U odnosu na redovne kampanje, stopa napuštanja je manja za 22,8%, dok je prosječan broj pregledanih stranica veći za 9,65%.

Usporedba ostvarenog broja transakcija i ROAS-a

S obzirom na trenutne pokazatelje na početku testiranja, može se vidjeti kako su u ovom razdoblju Customer match kampanje ostvarile za 117% veći postotak ROASa (Return on ad spend), iako je ostvareno znatno manji nominalni broj transakcija.

Putem GSP kampanje se može doći do većeg volumena prikazivanja u odnosu na search kampanje. To omogućava sama povezanost GSP kampanje sa Gmail računom, pri čemu se korisnici uvijek moraju prijaviti. Stoga preporučamo u slučaju manjeg broja prikupljenih e-mail adresa, prvo krenuti sa oglašavanjem kroz GSP kampanju.

GSP kampanja u našem testiranju ostvaruje najbolje rezultate u odnosu na ostale Customer Match kampanje (12,18% Gmail clicks to web site CTR-a u odnosu na 3,55%), međutim, ne treba zaboraviti kako GSP kampanje ipak pripadaju display oglašavanju.

Zaključno, iako je potrebna vrlo velika e-mail lista, koja ostvaruje relativno mali broj prikaza oglasa, isplati se oglašavati putem Remarketing kampanje sa ciljanjem Customer e-mail liste.

Moguće je i testirati:

  • oglašavanje posebne akcije namijenjene korisnicima u loyalty programu
  • dijeljenje posebnih akcijskih ponuda u offline prodavaonicama
  • posebne ponude novih proizvoda, linija, brandova, itd.
  • otvaranje nove fizičke prodavaonice uz geografsko targetiranje

za što se mogu očekivati i još bolji rezultati Customer Match kampanji.

Zato pratite naše blog postove, koji će se odnositi i na nova testiranja i nove mogućnosti koje pruža Google AdWords.

Da li vam je ovaj članak bio koristan?

Tagovi:

Idemo u projekt skupa!