Gmail oglasi – najbolji display oglasi za ostvarivanje konverzija
Ines Srb
Ines Srb, 15/10/2015, 4.5 minuta, 72 pregleda
Blog kategorije: Blog, Google Adwords

GSP oglasi (Gmail Sponsored Promotion ads) prikazuju se unutar e-maila, ali se kreiraju unutar display kampanje i zbog toga predstavljaju kombinaciju e-mail i display oglašavanja. Više detalja o vrstama GSP oglasa opisala je kolegica Nikolina u članku. U ovom članku će biti pojašnjeni rezultati koje je GSP kampanja ostvarila kod konkretnog klijenta.

Kako izgledaju GSP oglasi?


GSP oglasi se prikazuju iznad primljenih e-mail poruka unutar Promocije. Nakon što korisnik klikne na naslov oglasa, prikazat će se proširenje oglasa s cijelom ponudom. Tek kada korisnik klikne na call-to-action button unutar ponude odvesti će ga na web stranicu.

Primjer naslova oglasa unutar Promocije
Primjer naslova oglasa unutar Promocije

 
Primjer proširenja oglasa
Primjer proširenja oglasa

Rezultati GSP kampanje

Korisnike smo ciljali unutar GSP kampanje na temelju različitih interesa. Za početak smo odlučili oglašavati samo jednu kategoriju klijentove ponude kako bi vidjeli kako će se GSP kampanja ponašati i koliko je isplativo oglašavati se putem GSP oglasa.

Rezultati GSP kampanje

CTR od 6,91% se odnosi na broj klikova u odnosu na broj impresija, te ne predstavlja stvarni CTR. Ako izračunamo odnos između broj sesija i broja impresija dobit ćemo CTR od 1,15% što je prilično visok CTR s obzirom na to da se ipak radi o display kampanji (uobičajeni CTR display kampanja iznosi 0,20 – 0,30%).

Revenue podaci - AW 

Vidljiva je znatna razlika između klikova i posjeta na stranici (sesija). Od 17.938 klikova na naslov oglasa, 2.984 puta je kliknuto na call-to-action button što je odvelo korisnike na službenu web stranicu. AdWords sustav računa klik na naslov oglasa kao klik na oglas zbog čega se u Analyticsu primjećuje razlika između broja klikova i broja ostvarenih posjeta odnosno sesija.

Prosječna cijena klika iznosi samo 2 RSD (0,13 kn). Prosječna cijena klika kod search kampanja iznosi duplo više, 4 RSD (0,25 kn).

 ROI GSP

Zabilježeno je 88 transakcija i ostvareno je 111.977 RSD profita i ROI od 272% što je iznimno dobar rezultat s obzirom na to da je primarna svrha display oglasa brendiranje.

Važno je postaviti što šire ciljanje kako bi se obuhvatila što veća publika. Savjetujemo da odvajate različita ciljanja u različite ad grupe kako bi mogli prilagođavati oglase i cijene klika.

Interesi - klikovi

Najveći broj korisnika koji su kliknuli na oglas su ciljani na temelju interesa koji se odnose na “kuhanje” i “uljepšavanje”. Zanimljivo je kako su isti interesi ostvarili najviše konverzija, ali u drugačijem omjeru.

Interesi - konverzije

Osim širokog ciljanja, potrebno je imati i različite oglase kako bi testirali koji su oglasi najprivlačniji korisnicima. Možete postaviti različite slikovne oglase ili različiti tekstualni sadržaj oglasa ovisno o tome imate li veliki broj slikovnih oglasa na raspolaganju ili ne. GSP oglasi su jako dinamični i brzo ćete prikupiti statističke podatke na temelju kojih ćete moći doći do zaključaka isplati li se oglašavati konkretnog klijenta putem GSP oglasa ili ne.

Zbog velike dinamičnosti GSP oglasa nužno je često mijenjati oglase kako bi zadržali pažnju korisnika. U prva dva tjedna oglašavanja primijetit ćete veliku količinu podataka koja se s vremenom uravnoteži. Moguće je da stalno ciljate istu skupinu korisnika kojima je u početku oglas zanimljiv, ali s vremenom im postane dosadan. S toga kada primijetite da se broj klikova ili konverzija smanjio u odnosu na prošlo razdoblje, pauzirajte stare oglase i pokrenite nove oglase.

Iako GSP oglasi pokazuju jako dobre rezultate, ne znači da su savršeni za svakog klijenta i za svaku industriju, ali svakako testirajte i otkrijte sami prednosti Gmail oglašavanja.

Da li vam je ovaj članak bio koristan?

Tagovi:

Iza svakog ekrana je čovjek.