Google Analytics filteri
Zorin Radovančević
Zorin Radovančević, 17/09/2013, 2.7 minuta, 193 pregleda
Blog kategorije: Blog, Google Analytics

Filteri u Google Analyticsu su iznimno važan alat kojim je moguće upravljati što i kako se prikazuje za svaki pojedini  profil / view. Filtere je moguće definirati na razini Google Analytics Accounta i primjenjivati selektivno na svaki pojedini view / profile.

Ukratko moguće je postaviti:

  • ograničenje prometa (geo, tip prometa, kampanja, direktorij, domena, interni promet i sl.)
  • izmjena podataka o prometu koji dolazi na stranicu – kako bi reporting bio lakši (najčešće su izmjene URLa (URI) na način da se iz www.domain.com/?pageID=167 napravi www.domain.com/naziv-stranice/)

Vrste filtera


Postoje dvije glavne vrste filtera a to su Predefined i Custom filteri – više o vrstama filtera možete pročitati ovdje.

Kada i kako filtrirati View


Filteri se definiraju prema planu izvještavanja na način da administrator odredi skup profila (view) koji će se koristiti za izvještavanje. Mogu se recimo definirati filteri za potrebe geo, content, domain view / profile. Za svaki view potrebno je odrediti koji su filteri potrebni i kojim redom se moraju postaviti. Redoslijed filtera je iznimno bitan jer se filteri odrađuju linearno po zadanom slijedu tako da mala pogreška u poziciji filtera može uzrokovati potpuno prazan view.

Dobra praksa je zadati sve filtere na razini accounta i dalje primjeniti filtere za svaki pojedini view. 

Filteri se u Google Analyticsu primjenjuju prema ovom slijedu (big thx to Jim Gianoglio):

  1. View postavke (posebno bitno ako koristite Exclude URL Query parameters)
  2. Filter postavke
  3. Goal postavke (obratiti pažnju jer svaki pojedini view ima poseban set ciljeva / goals pa ako je view filtriran moguće su dodatne izmjene na postavkama goala – recimo destination goal je najčešći

Bitne napomene:

  • Filtriranje se nikada ne primjenjuje odmah na glavni view / profil (koji se koristi za izvještaje)
  • Filtriranje se uvijek primjenjuje prvo na testni profil gdje kontroliramo rezultat!
  • Kod primjene svakog filtera na view dodajte Annotation vidljiv svim korisnicima
  • Obratite pažnju kod dodavanja 2 ili više Include filtera jer se mogu međusobno poništiti
  • Filtere mogu dodavati, brisati i mijenjati samo osobe koje imaju Edit ovlasti

Da li vam je ovaj članak bio koristan?

Tagovi:

Iza svakog ekrana je čovjek.