Google Insights prognoza
Miroslav Varga
Miroslav Varga, 28/08/2012, 3.1 minuta, 287 pregleda

Alat koji predviđa ponašanje tržišta?


Agregirani podaci o pretragama u tražilicama dobar su pokazatelj trendova na tržištu. Google, kao najveća tražilica u Hrvatskoj, najtočnije pokazuje kakvo je raspoloženje potrošača. Slično je i u drugim državama. U nedavno objavljenom članku o načinu na koji se prikupljaju podaci na internetu spomenuh Google Insights kao vrlo relevantan izvor podataka.

Istraživanja koja je objavila grupa autora sa Sveučilišta Standford dokazuju da se na temelju Google Insights podataka dosta dobro mogu predvidjeti trendovi na tržištu i buduće ponašanje korisnika.

Korelacija dolaska turista s Google Insights podacima


Na temelju povjesnih podataka o dolasku stranaca u Hong Kong od 2006-2011 gdodine napravili su statistički model temeljen na metodi najmanjih kvadrata kojim su pokušali prognozirati broj dolazaka slijedeće godine na temelju povijesnih podataka. Kao relevantni utjecaj uzeli su Google Insights trendove, search query na engleskom i kineskom jeziku i geolokacijski rezultat (po kontinentima)

Predviđanja (plava krivulja) i stvarni broj posjeta (crna krivulja) temeljen na Google Insights podacima
Predviđanja (plava krivulja) i stvarni broj posjeta (crna krivulja) temeljen na Google Insights podacima

Kako je turistička zajednica Hong Konga imala podatke o mjesečnom broju posjetitelja s pojedinog kontinenta zadnjih 5 godina, ustanovili su da se Insights/serach query podaci mogu koristiti kao vjerodostojni pokazatelj trendova u turizmu. Iako se podaci nešto bolje poklapaju za turiste sa zapada (vjerojatno stoga što je Google slabije zastupljena tražilica u Kini u odnosu na Baidu), ukupno gledano, mala su odstupanja matematičkog modela od stvarnog broja posjetitelja.

Kako to radi Hrvatska turistička zajednica?


Kako je Operativni marketing plan turzima Hrvatske za 2013. godinu predvidio 1400% povećanja ulaganja u istraživanje po tržištima, nadam se da ćemo uskoro imati sličnu studiju koju će izraditi neka katedra za matematiku ili statistiku na nekom od naših fakulteta. Jedino što mislim da je KPI (key perfomance indicator) trebalo u Operativnom planu definirati drugačije.

Bolji bi pokazatelj bio normaliziran Impression share prema broju klikova ili CTR-u. Impresije sa stanovišta mjerenja uspješnosti  internet marketinga su pucanj u prazno. To je kao kada Vam agencija nakon marketinške kampanje kojom nije bilo povećanja prodaje tvrdi da ste osnažili svoj brending smiley

KPI operativnog plana razvoja turizma 2013
KPI operativnog plana razvoja turizma 2013

Kamo sreće da naša turistička zajednica koristi intenzivnije Google Insights za predviđanje ulaganja po tržištima za povećanje broja turista.

Da li vam je ovaj članak bio koristan?

Tagovi:

Iza svakog ekrana je čovjek.