Internet marketing u bankarstvu
Miroslav Varga
Miroslav Varga, 28/11/2011, 5.2 minuta, 96 pregleda
Blog kategorije: Blog, Internet marketing

Banke su počele koristiti internet marketing


Bankari, uz osiguravatelje, dugo su se i uporno opirali internet marketingu. Nije to neko iznenađenje. Poslovanje banaka temelji se na povjerenju u instituciju i osjećaja sigurnosti kada su u pitanju depoziti. Stoga su i marketinški odjeli banaka imali zadatak odašiljanja slike o bankama kao o konzervativnim i sigurnim kućama koje čuvaju Vaše uloge. Nije čudno da u tome nisu koristile internet marketing ni mjerenje uspješnosti internet marketinga jer je internet marketing bio tretiran kao novotarija.

Primjerice ZABA dugo nije imala ugrađen nikakav sustav mjerenja statistike posjeta na svoju web stranicu osim serverskih logova, a sada ima neispravno ugrađen Google Analytics. Neispravno ugrađen Google Anayltics ima i PBZ. ERSTE i RBA uopće nemaju ugrađen sustav mjerenja analitike posjeta na web stranicu (kod RBA je i UX upitan, na što sam im više puta ukazivao). Jedino HYPO i Splitska banka imaju ispravno ugrađen Google Analytics sustav mjerenja. Ostale banke nisam gledao, ali siguran sam da je slično i kod njih.

Pogled na banke s druge strane


S druge strane, oni koji su trebali kredite doživljavaju banke kao krute, nepristupačne i proračunate institucije koje se bogate na tuđoj nevolji. Jedino možeš krediti dobiti ako uspješno dokažeš da ti u stvari ne treba. A kada i dobiješ kredit za stan, kupiš jedan – platiš dva. Zbog kamata i PDV-a, vrijednost još jednog stana otplaćuje se ratama povrata kredita.

Stvari se mijenjaju.


Zbog slike o banakama kao nepristupačnim institucijama, moderne banke počele su koristiti sve oblike modernog marketinga u kojem internet igra važnu ulogu. Primjer internetskog, viralnog i gerila marketinga u bankarstvu zadnjih godina naprosto oduševljava. Banke koje su to koristile nisu ništa izgubile na svojoj slici pouzdanih i sigurnih institucija. Dapače!

Gerila marketing primjer banke First Denver


Banka 1’st Denver imala je problem. Prema ispitivanju svojih klijenata, skupina malih poduzetnika se žalila da imaju osjećaj da ih banka ne ‘doživljava’ dovoljno ozbiljno. Stoga su na javne prostore postavili panoe s po 500 vizitki svojih klijenata iz kruga SMB – sektor malih i srednjih poduzetnika. Glavna poruka bila je ‘We care about small businesses’. Naravno da su slike tih panoa objavili i na svojim Facebook page i Twitter (tweetpic) profilima.

Kako je First Denver banka koristila gerila marketing i društvene mreže
Kako je First Denver banka koristila gerila marketing i društvene mreže

Među poduzetnicima, njihovim obiteljima, krugu poslovnih partnera, ali i običnih ljudi ta je ideja doživjela veliki uspjeh, a kolateralni marketing (izvještaji na TV postajama, blogovima, portalima i novinama) nadmašio je preko 1000 puta inicijalnu investiciju (15.000$ je uloženo u panoe, preko 15.000.000$ bi platiti adekvatni Time on air da su morali plaćati oglašavanje). Veliki broj like/share/comment ukazao je i na veliku ulogu koju internet marketing i društvene mreže imaju na stvaranju slike o banci.
Gerila marketing primjer National Australia Bank

Australska banka NAB pokrenula je nagradnu igru ‘pošteni nalaznik’ u kojoj je nagrada bilo postavljanje bankomata po želji pobjednika. Kako su neki tražili instalaciju ‘svog’ bankomata u svoj vrt ili stan postigli su ogroman kolateralni publicitet. TV postaje su dolazile snimati postavljanja bankomata na čudna mjesta prema željama pobjednika.

Kako je National Australia Bank - NAB koristila gerila i viralni marketing
Kako je National Australia Bank – NAB koristila gerila i viralni marketing

Gerila marketing primjer Industrial Credit Union


Zgodna je bila ideja Industrial Credit Union koja je poslala na 5100 kućanstava obavijest da je na bankomatu u novootvorenoj poslovnici zamijenila ukupno 100 novčanica od 20$ s novčanicama od 100$.
Veliki broj korisnika je došao do nove poslovnice kako bi podizali maksimalno dozvoljene iznose gotovine s bankomata. Tada bi isplate odmah unosili u poslovnicu banke i uplatiti na svoj računi kako bi opet mogli podizati gotovinu s bankomata. Cijela kampanja se isplatila samo od provizija na podizanje gotovine.

Primjer bankarskog viralnog marketinga


Meni osobno najviše se sviđaju viralni Youtube uradci norveške DnB NOR banke. Svaki cilja točno određenu demografsku skupinu i koriste sve važne elemente potrebne za stvaranje uspješnog viralnog uratka.


Da li vam je ovaj članak bio koristan?

Tagovi:

Idemo u projekt skupa!