Kako izmjeriti uspjeh na LinkedInu
Hrvoje Hauska
Hrvoje Hauska, 28/04/2021, 7.1 minuta, 1993 pregleda
Blog kategorije: Blog, Internet marketing

LinkedIn, kao i sve velike social platforme, omogućuje svojim korisnicima mogućnost oglašavanja njihove tvrtke, stranice, proizvoda i usluga.

No prije samog početka oglašavanja, potrebno je implementirati sve potrebno za uspješno praćenje marketinških kampanja. 

Ukoliko se ste ranije susreli sa implementacijom praćenja, sigurno ste čuli za takozvane pixele, male dijelove koda koje je potrebno impementirati na web stranicu. Oni služe za slanje osnovnih podataka social platformama, te se po potrebi mogu nadograditi za kompleksnija praćenja konverzija.

Facebook ima Pixel, Bing ima UET Tag, a LinkedIn ima svoj Insight Tag. Svi oni imaju zajedničku svrhu i relativno se lako postavljaju na web stranicu, posebice ako se za implementaciju koristi Google Tag Manager (GTM), alat koji uvijek preporučamo za implementaciju raznih vrsta praćenja. 

Nekoliko bitnih stvari o Insight Tag-u:

 • koristi se kao remarketing tag
 • potrebno ga je implementirati na sve stranice
 • može se koristiti za praćenje pageview konverzija (slanje konverzije kada korisnik posjeti određenu stranicu na web-u)
 • za sve konverzije koje se ne temelje na posjeti određene stranice (npr. ispunjavanje kontakt forme, poslan upit, klik na telefonski broj, pogledan video itd.) potrebno je koristiti dodatni kod koji se šalje prilikom tražene konverzije

U ovom članku implementirati ćemo osnovni Insight Tag te praćenje obje vrste konverzija putem GTM-a.

Linkedin Insight Tag

Prvo što je potrebno je imati otvoren Campaign Manager račun u kojem će sve biti definirano prije postavljanja na web.

Pristupiti mu možete u gornjem desnom kutu vašeg LinkedIn-a:

Ukoliko nemate račun, ovdje ga možete kreirati.

Ukoliko ga imate, potrebno ga je odabrati i nastaviti sa implementacijom.

Kao što smo ranije rekli, za sve oblike remarketinga i praćenja konverzije potrebno je imati Insight Tag. Njega možemo kreirati tako da kliknemo na opciju Account Assets u gornjem lijevom dijelu stranice te odaberemo Insight Tag.

Ovisno o tome jeste li već pokušavali kreirati Insight Tag, otvoriti će se različiti prozori te je u svima potrebno odabrati kreiranje novog Insight Taga.

Sljedeće se otvara novi prozor u kojem je potrebno odabrati način na koji ćemo implementirati Tag, te odabiremo opciju “I will use a tag manager”. U ovom koraku jedina stvar koja nam je potrebna je naš Partner ID.

ID je potrebno zapamtiti/kopirati te kliknuti na završetak instalacije Taga.

Sljedeće je implementacija Insight Taga putem GTM-a: 

 1. Kreirati novi tag i nazvati ga npr. LinkedIn Insight Tag
 2. U listu tagova odabrati LinkedIn Insight
 3. Pod Insight Tag ID staviti Partner ID koji smo ranije kopirali
 4. Za trigger odabrati All Pages
 5. Spremiti promjene

Prije nego napravimo Publish containera, u Preview modu možemo pogledati šalje li se sve ispravno. Ukoliko je sve u redu možemo objaviti GTM, te je LinkedIn Insight Tag uspješno implementiran.

Implementacija praćenja konverzija

Kako bi kreirali konverziju potrebno je:

 • Pod Account Assets odabrati Conversions
 • Odabrati opciju Create a conversion

Slično i kao prilikom kreiranja konverzija u drugim platformama, potrebno je ispuniti sve parametre i detalje vezane uz određenu konverziju, te na kraju odabrati način na koji će konverzija biti implementirana.

Kao što smo ranije spomenuli, LinkedIn podržava dvije opcije praćenja konverzija na webu:

 1. Pageview-based konverzije
 2. Event-based konverzije

Pageview-based konverzije

Ovaj tip konverzija koristi se kada konverzija podrazumijeva dolazak korisnika na određeni page na webu, te ne zahtijeva nikakve dodatne kodove na stranici. Jednom kada je Insight Tag implementiran, slobodno možemo postaviti sva praćenja koja se odnose na dolazak korisnika na određenu stranicu (ili više njih) prema određenim kriterijima.

Na primjer, ukoliko nakon ispunjenja kontakt forme korisnika dođe na tzv. “thank-you” page odnosno stranicu zahvale za ispunjenu formu, pod uvjete konverzije možemo staviti da se konverzija zabilježi kada URL stranice na koju korisnik mora doći sadrži “/thank-you”.

Ovisno o potrebi, moguće je dodati i više uvjeta na temelju kojih konverzija treba biti zabilježena.

Event-based konverzije

Ovaj tip konverzija koristi se za sve ostale interakcije koje nisu temeljene na URL-u i potrebno ih je implementirati putem GTM-a.

Implementacija se odvija u dva koraka:

 1. Kreiranje konverzije unutar LinkedIn Campaign Managera
 2. Implementacija konverzije putem GTM-a

Za primjer ćemo uzeti da se prilikom poslanog upita u dataLayer šalje Custom event naziva Form submit.

Kreiranje konverzije unutar LinkedIn Campaign Managera

Kreiranje konverzije je isto kao i za Pageview-based konverziju, jedino što je u zadnjem koraku potrebno odabrati Event-specific pixel.

Odabirom ove opcije dobijamo mali dio koda. Budući da ćemo za implementaciju koristiti Custom Image Tag unutar GTM-a, potrebno je iz ovog koda kopirati samo URL.

U ovom slučaju dio koji trebamo kopirati: px.ads.linkedin.com

Zadnje što je ostalo napraviti unutar Campaign Managera je spremiti novu konverziju.

Implementacija konverzije putem GTM-a

Nakon što smo kopirali traženi URL potrebno je kreirati novi Tag unutar GTM-a. U ovom slučaju nećemo koristiti LinkedIn Insight Tag nego Custom Image Tag. 

Pod Tag opcije bitne su dvije stvari:

 • Image URL - to je URL koji smo ranije kopirali
 • Isključiti opciju Cache Busting

Sljedeće je postaviti Trigger na temelju kojeg će ova konverzija biti poslana. Budući da smo rekli kako su npr. developeri postavili da se prilikom poslanog upita u dataLayer šalje Custom event naziva Form submit, potrebno je kreirati Custom Event trigger i podesiti ga na temelju podataka koje imamo.

Dodajemo kreirani Trigger Tagu kojeg smo ranije kreirali te spremimo promjene.

Preporuka je u Preview modu testirati sve promjene, te ukoliko je sve u redu napraviti Publish GTM-a.

LinkedIn Insight Tag i Custom Eventi su ovime uspješno implementirani. 

Da li vam je ovaj članak bio koristan?

Tagovi:

Iza svakog ekrana je čovjek.

Hamag Bicro
ESIF
EU