Koja je najbolja pozicija Vašeg oglasa?
Diana Mutter
Diana Mutter, 01/10/2015, 4.3 minuta, 177 pregleda
Blog kategorije: Blog, Google Adwords

Iako se uvijek pretpostavlja kako je bitno ciljati prve pozicije na tražilici, postoje i slučajevi kada su druga ili treća pozicija oglasa bolja za klijenta u smislu ostvarivanja postavljenih ciljeva (e-commerce, goal-ovi).

Kako vidjeti koji oglasi su bolji na kojim pozicijama?


Pomoću Analytics-a mogu se odabrati sekundarne dimenzije i filteri kojima ćemo doći do potrebnih podataka.

Kada uđemo u Analytics račun klijenta, na izborniku sa lijeve strane odaberete „acquistion“ (kupnja), zatim AdWords – kampanje. Kod sekundarnih dimenzija odaberete „ad slot position“ ili „pozicija termina oglasa“. Na taj način prikazati će se podaci na kojem se mjestu nalazi oglas.

Analytics - Ad slot position

Za dodatno filtriranje rezultata odabiremo „advanced“ ili „napredno“ i dobijemo slijedeći izbornik:

Analytics advanced

Na ovaj način mogu se vidjeti podaci kampanja koje su imale minimalno jednu konverziju na prvoj poziciji oglasa. Na taj način može se filtrirati svaka pojedinačna pozicija sa barem jednim ostvarenim goal-om (konverzijom/transakcijom).

Moguće je i npr. uključiti samo jedan filter koji će prikazivati sve kampanje sa barem jednim goal-om na svim pozicijama:

Analytics filter

Na temelju gornjeg filtriranja došli smo do slijedećeg:

Analytics filter 2

Korištenjem svih prethodno navedenih koraka, biti će prikazan primjer klijenta koji je prvo tražio testnu kampanju kako bi vidjeli koje su se pozicije u različitim državama pokazale kao najbolje.

Primjer testiranja pozicije oglasa


U kampanji koja je ciljala tržište Slovenije može se vidjeti kako je treća pozicija imala najbolji conversion rate, zatim slijedi prva pozicija, dok druga pozicija ima najveći broj ostvarenih goal-ova.

Ad slot position - Slovenija

Kampanja koja je ciljala područje Slovačke ima podjednak conversion rate između prve tri pozicije na tražilici, ali vidimo kako je druga pozicija uvjerljivo najbolja za ispunjavanje postavljenih goal-ova.

Ad slot position - Slovačka 

U kampanji koja je ciljala područje Češke očito je najbolja druga pozicija oglasa  i prema broju konverzija i prema conversion rate-u.

Ad slot position - Češka 

Kod kampanje koja je ciljala područje Poljske,  vidimo zanimljive rezultate gdje su se kao najbolje pozicije pokazale treća i prva pozicija, s obzirom na najveći conversion rate između prikazane prve tri pozicije.

Ad slot position - Poljska 

U kampanji za područje Njemačke imamo slučaj da nam se prva pozicija najbolje isplati. S tim da je potrebno pratiti i što će se događati sa trećom pozicijom s obzirom na visok conversion rate.

Ad slot position - Njemačka 

Suprotno tomu, druga i treća pozicija oglasa je najbolja za ciljanje tržišta Italije.

Ad slot position - Italija 

Specifična situacija u odnosu na prethodno navedene, događa se kod kampanje za područje Austrije. U slučaju Austrije potrebno je ciljati prve tri pozicije (s obzirom na vrlo ujednačen conversion rate).

Ad slot position - Austrija 

Bitno je napomenuti da se prikazani podaci odnose isključivo na situaciju kod određenog klijenta čiju smo kampanju analizirali, i ne mogu se generalizirati.

Ova testna kampanja nam je dala „početni“ uvid koje pozicije bi bilo najbolje ciljati s obzirom na količinu konverzija ali i prema conversion rate-u. Vidljivo je da skoro svaka država ima različite rezultate.

Kasnijim praćenjem pozicija oglasa u kampanji imati ćemo točan uvid što se događa na svakoj pojedinačnoj poziciji na tražilici, te na temelju tih podataka moći bolje optimizirati kampanju, a samim time i donositi bolje zaključke vezano za ostvarivanje ciljeva klijenta.

Da li vam je ovaj članak bio koristan?

Tagovi:

Idemo u projekt skupa!