Mali savjet – velika ušteda!
Miroslav Varga
Miroslav Varga, 16/01/2011, 2.3 minuta, 879 pregleda

Optimiziranje Google AdWords kampanje


Često kada klijenti žele smanjiti cijenu klika ili troškove svoje Google AdWords kampanje, koriste naše usluge. I svaki puta se iznenadim kako se osnovne stvari previde ili preskoče. Ključno za dobru kampanju je poštivati piramidalnu strukturu kojom se odvaja display oglašavanje od oglašavanja u tražilici. Razlog za to leži u činjenici da Google CTR (click thrue rate ili omjer klikova prema broju prikaza oglasa) za display oglase ne uzima kao faktor izračuna za QS (Quality score). QS izravno utječe na cijenu klika.

Struktura kampanje!

Kontekstualno ili display oglašavanje


Kontekstualno ili display oglašavanje kako ga Google AdWords sustav po novom naziva je oglašavanje u Google partnerskoj mreži. Svaka web stranica ili web shop koji ispune zahtjev za ugradnju Google Adsense sustava po Google odobrenju ulaze u partnersku mrežu i na njihovo stranici se u posebno označenom prostoru pojavljuju Google AdWords oglasi. Ti su oglasi najrelevantniji gledano prema sadržaju web stranice uz koju se prikazuju. To ne znači da su stvarno relevantni nego da je sustav njih prepoznao kao takve od svih oglasa koje Google sustavu oglašavanja.

Display oglašavanje
Kontekstualni oglasi koje Google sustav prikazuje jer su najrelevantiji sadržaju stranice

Oglašavanje u tražilici


Oglašavanje u tražilici je kad se uz rezultate pretraživanja za neki pojam pretraživanja prikazuju i oglasi kojima su ti pojmovi ključne riječi i okidaju prikazivanje oglasa.

Oglašavanje u tražilici

Oglasi u tražilici koji se prikazuju ako je upisana ključna riječ

Rezultati optimizacije


Ako se struktura kampanji postavi tako da se razdvoje display oglasi od oglasa u tražilici, nerijetko se već u roku nekoliko dana vidi smanjenje cijene klika, a nakon dva tjedna nerijetko se cijena klika i prepolovi.

Smanjenje klika

Smanjenje cijene klika

Da li vam je ovaj članak bio koristan?

Idemo u projekt skupa!

Hamag Bicro
ESIF
EU