Optimalna struktura AdWords kampanji
Miroslav Varga
Miroslav Varga, 19/08/2015, 5.9 minuta, 1759 pregleda
Blog kategorije: Blog, Google Adwords

AdWords stručnjaci znaju raspravljati da li je bolja struktura AdWords kampanji po Alfa/Beta, Silosnom ili DSA modelu. Moj savjet je: DA! smiley

Što je struktura AdWords kampanji odnosno AdWords računa?

Struktura AdWords računa u stvari je način na koji slažete ključne riječi u adgrupe, adgrupe u kampanje i kampanje u AdWords račun. Često se struktura AdWords računa prikazuje kao vojna / piramidalna shema i prema Google preporukama trebala bi biti zrcalni odraz strukture vašeg web sjedišta.

Piramidalna struktura kampanje

Piramidalna struktura kampanje

1. Alfa / Beta model

Naravno da postoje i drugi modeli slaganja kampanji. Jedan od jednostavnijih opisa Alfa / Beta modela dao je David Rodnitzky u svojoj prezentaciji ‘Iron Clad Google AdWords Campaigns‘.

O čemu je riječ?

Imate u AdWords računu dvije vrste kampanji: Takozvanu Alfa i Beta kampanju. U Beta kampanji (koja u pravilu ima manji proračun i niže cijene klikova od Alfa kampanje) koristite ključne riječi u broad modified obuhvatu (iznimno broad) za identifikaciju pojmova pretraživanja koji su rezultirali konverzijama (nalazite ih u Search terms reportu).

Tada pojmove, koje su korisnici stvarno upisivali i koji su ostvarili konverziju, koristite za slaganje tkz. Exact Match Single Keyword Adgrupe. Tako vremenom u Alfa kampanji imate puno adgrupa koje sadrže samo jednu ključnu riječ u Exact obuhvatu. Istovremeno, kako bi spriječili Google algoritam da se zaigra, odabranu Exact ključnu riječ iz Alfa kampanje, stavljate kao negativnu exact ključnu riječ u Beta kampanju.

Struktura Alfa beta kampanje

Struktura Alfa beta kampanje

Ukratko, Beta kampanje imaju broad modified ključne riječi uz male cijene klikova i mali proračun. Beta kampanje služe za identifikaciju vrijednih pojmova koji donose profit i kada se ti pojmovi identificiraju, prebacuju se u Alfa kampanju s većom cijenom klika i većim proračunom. Alfa kampanja se brzo prepoznaje jer ima puno adgrupa s jednom ključnom riječi u Exact obuhvatu. Te su riječi istovremeno negativne riječi (u exact obuhvatu) za Beta kampanju.

Takvu strukturu koristimo kada ulazimo u novo područje oglašavanja ili nepoznato tržište gdje ne znamo navike tražitelja / kupaca, a Google alati ne daju pouzdane procjene o broju pretraga ili cijeni klika.

2. Silosni model

Silosna struktura kampanje je razvrstavanje ključnih riječi u odvojene adgrupe (silose) s jednom ili nekoliko ključnih riječi, iste vrste obuhvata. Što je stroži oblik obuhvata postavljamo veću cijenu klika (Exact > Phrase > Broad Modified). Stroži obuhvat služi kao negativna riječ u blažem obliku obuhvata. Struktura kampanje se može prikazati kao:

Silosni model kampanje

Takva struktura kampanje može se odmah posložiti za najtraženije pojmove s pouzdanom procjenom parametara o broju pretraga i cijeni klika (Google Trends, Keyword planner). Ako se odvoje ključne riječi prema obuhvatu u silosne kampanje, dobiva je se hibridna Alfa / Beta kampanja. Exact i Phrase kampanje postaju Alfa, a Broad kampanje, Beta kampanja.

3. DSA model

DSA ili Dynamic search ads je novija AdWords mogućnost koja postoji tek koju godinu. Google ‘čita’ sadržaj vaše stranice i prema najboljem podudaranju pojma pretraživanja i sadržaja vaše web stranice, odvest će tražitelja na mjesto za koje je algoritam izračunao najbolju korelaciju. Za određivanje korelacije se koristi organic algoritam i stoga ovu vrstu kampanju preporučujem SEO specijalistima za testiranje kako Google organic ‘vidi’ sajt. Takva se kampanja može vrlo brzo pokrenuti ako udovoljava uvjetima. DSA kampanja može poslužiti kao odličan generator pojmova koji nisu odmah bili prepoznati kao zanimljivi. Ono što je posebno korisno je da se u DSA kampanjama automatski uzimaju ključne riječi iz drugih kampanji, koje su u exact obuhvatu, kao negativne. Moguće je u DSA kampanjama dovadati i negativne riječi po vlastitom izboru. Nažalost, DSA kampanja ima i svoja ograničenja. Ne može se koristiti ako:

  • nemate dovoljno tekstualnog sadržaja na stranicama (stranica u flash tehnologiji)
  • nemate dovoljno, od Google-a indeksiranih stranica na sjedištu (provjerite ovdje)
  • mijenjate sadržaj stranice intenzivno i svakodnevno
  • imate redirekciju

Ako posložite silosni model tako da imate posebne kampanje za Exact ili Phrase riječi, i koristite DSA kao beta kampanju, imate odličan hibridni Alfa-Beta-Silosni-DSA model. Taj model mi najčešće koristimo jer pokušavamo iz svakog modela iscijediti maksimum. To traži i velik vremenski angažman pa ako nemate vremena za sve to, morate angažirati vanjskog partnera.

Napomena: Naslovna slika je ustupljena ljubaznošću Salvatore Vuono-a s FreeDigitalPhotos.net

Da li vam je ovaj članak bio koristan?

Tagovi:

Idemo u projekt skupa!

Hamag Bicro
ESIF
EU