Za sve koji vole gledati svoje oglase
Diana Mutter
Diana Mutter, 13/01/2016, 5.1 minuta, 263 pregleda
Blog kategorije: Blog, Google Adwords
Alat za pregled i dijagnostiku oglasa

(Ad Preview and Diagnosis tool) je „jednostavan način da provjerite položaj pojedinačnog oglasa, te alat daje iste rezultate kao Google pretraživanje bez prikupljanja pojavljivanja.“

Alat pomoću kojeg se može vidjeti:

  • kako izgleda stranica rezultata pretrage na Google tražilici
  • koji se oglas prikazuje za koju ključnu riječi/grupu

Kao što i uvijek naglašavamo klijentima, bitno je napomenuti kako je potrebno koristiti navedeni alat ukoliko želite vidjeti kako određeni oglas izgleda u rezultatima pretrage.

Često klijenti pretražuju „sami sebe“ odnosno zakupljene ključne riječi iz kampanje kako bi vidjeli da li se njihov oglas prikazuje. Umjesto upisivanja određenih ključnih riječi za koje želimo vidjeti oglas na Googleu, potrebno je koristiti Alat za pregled i dijagnostiku oglasa. Na taj način oglas se neće zapravo prikazati, što u konačnici neće utjecati na metrike koje pratimo u kampanji, a u isto vrijeme će se vidjeti isti rezultati kao prilikom pretraživanja na Google-u.

Npr. Ukoliko pretražujete ključne riječ na Google tražilici koje ste zakupili u kampanji kako bi ste vidjeli kako oglas izgleda ili da li se oglas prikazuje, za te riječi će se povećati broj impresija, a neće dovesti do klika što će u konačnici smanjiti CTR. Ukoliko se to događa često, Google će to prepoznati kao da korisnika ne zanima ponuda te neće prikazivati oglas, već će dati prednost konkurenciji. Ukoliko kliknete na oglas, trošit će se budžet koji je mogao biti potrošen da dovede na stranicu relevantnog korisnika. Također, Google ne prikazuje svakom korisniku iste rezultate – moguće je da će se oglašivaču prije prikazati njegova web stranica s obzirom da je često klikao na nju.

Kako koristiti Alat za pregled i dijagnostiku oglasa?

Alat se može koristiti na dva načina:

Iako je alat moguće koristiti i ukoliko se ne prijavljujemo preko AdWords računa, svakako je bolje gledati preko postojećeg računa jer se na taj način mogu vidjeti detaljnije informacije (npr. za koju se ključnu riječ/grupu/kampanju u računu prikazuje oglas).

Prilikom pristupanja iz Vašeg računa potrebno je u gornjem izborniku kliknuti na „Tools“/“Alati“. Nakon toga se otvara padajući izbornik na kojem je potrebno kliknuti na „Ad Preview and Diagnosis tool“/“Alat za pregled i dijagnostiku oglasa“ (slika 1).

Alat za pregled i dijagnostiku oglasa

Kada se pristupite Alatu, s lijeve strane prikazati će se izbornik pomoću kojega se odaberu opcije u nastavku (slika 2):

  • Location / Lokacija
  • Language / Jezik
  • Device / Uređaj
  • Domain / Domena

Opcije Alata za pregled i dijagnostiku oglasa

Nakon odabira željenih opcija, potrebno je upisati određenu ključnu riječ za koju želite vidjeti u traku ispod „Enter search terms“/„Unesite pojmove za pretraživanje“ te kliknuti na „Preview“/“Pregled“ i vidjeti ćete ispunjava li oglas uvjete za prikazivanje u navedenim opcijama.

Kako je alat izgledao davne 2015. i kako izgleda sada?


Unazad par mjeseci, Google je napravio novu verziju prikaza Alata za pregled i dijagnostiku oglasa.

Alat za pregled i dijagnostiku oglasa 2015.

Osim što je vidljiva razlika u vizualnoj promjeni (slika 2 vs. slika 3), u nastavku će biti nabrojano nekoliko tehničkih promjena:

  • Prije je bilo moguće vidjeti točan razlog zbog kojega se oglas ne prikazuje te savjet kako oglas pokrenuti.
  • Prilikom korištenja nove verzije alata Google samo navodi da se oglas ne prikazuje za traženu ključnu riječ te da postoji razlog/zi zbog kojega se to događa.
  • Prilikom upisivanja ključne riječi u donji dio tražilice (slika 3) bilo je moguće vidjeti koje će još pojmove Google sam ponuditi prilikom pretrage.
  • Prije je bilo moguće ciljati na temelju mjesta (država, grad, županija) ili ciljati prema točno određenim koordinatama. Sada postoji mogućnost samo na temelju mjesta (država, grad, županija, regija ili poštanski broj).

Da li vam je ovaj članak bio koristan?

Tagovi:

Iza svakog ekrana je čovjek.